کد خبر : 139             انتشار : 1396-12-01 14:30:00         
wdata.ir
کرمان

کرمان

دانلود بانک موبایل اصناف و مشاغل کرمان دانلود بانک اطلاعات مشاغل موبایل اصناف کرمان
هرچند الگوی مصرف برای نواحی متفاوت است ولی به عنوان یکی از استان های ظرفیت بالا همراه مورد توجه سرمایه گذاران بخش تجاری بوده است. دانلود بانک اطلاعاتی موبایل مشاغل و اصناف کرمان با توجه به افزایش جمعیت مصرف کنندگان در شهر کرمان موقعیت مناسبی برای عرضه کنندگان کالا و خدمات پدید آورده و در کنار وسعت و پهناوری استان کرمان ، وجود معادن سرشار معدنی و فاصله کم با بنادر جنوب مزایای فراوان تجارت با این استان را گوشزد می کند. اهمیت استراتژیک آن از لحاط جغرافیایی باعث شده تا در تقسیمات دو منطقه کرمان و جنوب کرمان یعنی جیرفت در نظر گرفته شود. شماره استان کرمان برای هر دو ناحیه بصورت واحد استخراج و تدوین میشود به گونه ای که در کنار اطلاعات اصلی کلان شهر کرمان سایر مناطق نیز ضمیمه شده است. بافت ، بردسیر (مشیز) ، بم ، راور ، رفسنجان ، زرند ، سیرجان ، شهر بابک ، فهرج ، کوهبنان ، انار ، ریگان ، رابر ، جیرفت ، رودبار جنوبی ، عنبر آباد ، منوجان ، کهنوج ، قلعه گنج برای نواحی و شهرهای کرمان هستند.

طراحی سایت از   ahwazsite.ir