کد خبر : 143             انتشار : 1396-12-01 14:31:00         
wdata.ir
ارومیه

ارومیه

دانلود بانک موبایل اصناف و مشاغل ارومیه دانلود بانک اطلاعات مشاغل موبایل اصناف ارومیه
دومین جایگاه را در شمالغرب به لحاظ فعالیت های اقتصادی و تجاری داراست. دانلود بانک اطلاعاتی موبایل مشاغل و اصناف ارومیه به نسبت اهمیت خاصی دارد زیرا هر چند این استان به دریا راه ندارد اما هم مرز بودن با کشور ترکیه و ترانزیت وسیع کالا موقیعت استان آذربایجان غربی را دوچندان میکند. مرز شناخته شده بازرگان واقع در شهرستان ماکو مهمترین مرز زمینی ایران و از دروازه های عمده ورود کالا در شمال غربی کشور است. شهر ارومیه به عنوان دومین شهر بزرگ این ناحیه از کشور دارای مراکز تجاری صنعتی و اقتصادی فعالیست که همواره مورد توجه بازار بوده است. بجز شهر ارومیه سایر شهرستان های استان آذربایجان غربی نیز گردآوری شده و بصورت رایگان در کنار بانک اصلی ارومیه واگذار میگردد. اشنویه ، بوکان ، پیرانشهر ، تکاب ، چالدران ، خوی ، سردشت ، سلماس ، شاهین دژ ، ماکو ، مهاباد ، میاندوآب ، نقده ، شوط ، پلدشت ، چایپاره

طراحی سایت از   ahwazsite.ir