کد خبر : 145             انتشار : 1396-12-01 14:31:00         
wdata.ir
اراک

اراک

دانلود بانک موبایل اصناف و مشاغل اراک دانلود بانک اطلاعات مشاغل موبایل اصناف اراک
در بخش کسب با محوریت مرکزی میباشد. توجه به سطوح گوناگون داد و ستد در مرکز باعث در نظر گرفتن اراک به عنوان یکی از دیتاهای شهری مستقل شده است. با این حال دانلود بانک اطلاعاتی موبایل مشاغل و اصناف اراک از دیتابیس اصلی جدا و هم اکنون در دسترس قرار گرفته. نیاز به نیروی کار ماهر و همچنین خدمات رسانی به صنایع باعث رشد چشمگیر بخش خدمات در اراک شده است. اراک به عنوان یکی از کلان شهرها بخشی از اطلاعات کل را شامل میشود که بصورت یک فایل اطلاعاتی اکسل قابل دریافت میباشد. توابع مرکزی و شهرستان اراک شامل آشتیان ، تفرش ، خمین ، دلیجان ، زرندیه ، ساوه ، شازند ، محلات ، کمیجان ، خنداب ، فراهان. برای سایر استانها به صفحه اختصاصی آنها مراجعه شود.

طراحی سایت از   ahwazsite.ir