کد خبر : 147             انتشار : 1396-12-01 14:31:00         
wdata.ir
مشهد

مشهد

دانلود بانک موبایل اصناف و مشاغل مشهد دانلود بانک اطلاعات مشاغل موبایل اصناف مشهد
پس از تقسیم خراسان به سه استان شمالی ، جنوبی و خراسان رضوی فعایت های اقتصادی ساختار قبلی خود را حفظ کزده و شهرهای بیرجند و بجنورد به عنوان مهمترین پس از مشهد نقش ویژه ای در تولید خدمات و کالا را ایفا می کنند. بنابراین بجز دانلود بانک اطلاعاتی موبایل مشاغل و اصناف مشهد و خراسان رضوی، خراسان شمالی و جنوبی نیز به تفکیک و به عنوان ضمیمه رایگان شده است.رشد فعالیت های گردشگری مذهبی در استان خراسان رضوی رشد و توسعه بخش خدمات را سبب شده و از این حیث یکی از بزرگترین مراکز تجاری کشور به شمار میرود. توابع این استان بنا بر موقعیت اقتصادی و جمعیت مصرف شامل : بردسکن ، تایباد ، تربت جام ، تربت حیدریه ، چناران ، خلیل آباد ، خواف ، درگز ، رشتخوار ، سبزوار ، سرخس ، فریمان ، قوچان ، گناباد ، مه ولات ، نیشابور ، کاشمر ، کلات ، طرقبه شاندیز ، جغتای ، جوین ، بجستان ، زاوه ، فیروزه ، باخزر. خراسان شمالی (بجنورد) : اسفراین ، بجنورد ، جاجرم ، شیروان ، فاروج ، مانه و سملقان ، گرمه ، رازو جرگلان . خراسان جنوبی (بیرجند) : درمیان ، سرایان ، سربیشه ، طبس ، فردوس ، قائنات ، نهبندان ، بشرویه ، خوسف ، زیرکوه . خراسان رضوی با محوریت مشهد مقدس گردآوری شده و بیرجند بجنورد نیز از ضمایم اصلی و بطور رایگان خواهد بود.

طراحی سایت از   ahwazsite.ir