کد خبر : 148             انتشار : 1396-12-01 14:31:00         
wdata.ir
قم

قم

دانلود بانک موبایل اصناف و مشاغل قم دانلود بانک اطلاعات مشاغل موبایل اصناف قم
به دلیل قرار گیری در مسیر ترانزیت جنوب به پایتخت و بدلیل نزدیکی به آن یکی دیگر از شرکای تجاری پایتخت به شمار میرود. هرچند استان قم فاقد فرودگاه عملیاتی است و با آب های آزاد فاصله زیادی دارد اما قرارگیری در مسیر اصلی راه آهن جنوب به شمال موقعیت اقتصادی استان قم را به عنوان چهارمین شهر متراکم کشور تثبیت نموده است. استان قزوین به مرکزیت شهر قزوین هنوز موقعیت خود را به عنوان شریک اقتصادی پایتخت حفظ کرده بازار بیشتر است. نزدیکی دو شهر قم و قزوین به مرکز سیاسی اقتصادی کشور (قرارگیری در شاه راه ترانزیتی پایتخت به سایر نقاط) ما را بر آن داشت تا دانلود بانک اطلاعاتی موبایل مشاغل و اصناف قم هم راستای اطلاعات مناطق 16 گانه تجاری و اقتصادی قزوین تهیه و در اختیار شما قرار گیرد. توابع مهم استان قزوین : آبیک ، بویین زهرا ، تاکستان ، آوج

طراحی سایت از   ahwazsite.ir