کد خبر : 52             انتشار : 1396-12-01 13:41:00         
wdata.ir
مواد غذایی

مواد غذایی

دانلود بانک موبایل اصناف و مشاغل مواد غذایی دانلود بانک اطلاعات مشاغل موبایل اصناف مواد غذایی
سومین گروه شغلی با هشت زیر دسته است. بزرگترین صنف خرده فروشی به حساب می آید. حتی در بحث تولید جزء اولین ها است. مواد غذایی در دو زیر فعالیت جزیی و کلی خرده فروش و عمده ، عرضه یا تولید قرار میگیرد. دقت کنید اجناس یا خدمت ارایه شده از جانب شما یا همکارانتان در کدام دسته قرار میگیرد. از لحاظ حجم و اهمیت رده اول مربوط به دانلود بانک اطلاعاتی موبایل مشاغل و اصناف فروشگاههای مواد غذایی بوده و رده های بعدی مربوط به تهیه میشود. شماره ها با توجه به آخرین دسته بندی فایلها و نگاه ویژه به تدوین روزآمد تهیه شده که بصورت پیج جدای مواد غذایی قابل دسترسی است. پس از اطمینان از انتخاب درست رده شغلی داده ها را دانلود کنید.

طراحی سایت از   ahwazsite.ir